Trang chủ

Tin An ninh - Quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đoàn viên thanh niên
Ngày đăng 08/07/2017 | 10:16 | Lượt xem: 15070

Sáng ngày 5/7/2017, thực hiện chương trình công tác năm, BCH quân sự phường Đằng Giang kết hợp với Đoàn TNCSHCM phường khai mạc lớp Bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Tại buổi học tập, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe một số chuyên đề, luật nghĩa vụ quân sự và giới thiệu các bài học lý luận chính trị, qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Có thể khẳng định rằng, công tác bồi dưỡng, giáo dục QP  ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực; tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1560
Tổng số truy cập: 7169922