Trang chủ

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 10:05 | Lượt xem: 605
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, 6...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 10:02 | Lượt xem: 580
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, tháng...

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:48 | Lượt xem: 392
QUỐC HỘI Số: 85/2015/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội , ngày 25  tháng 06 ...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:43 | Lượt xem: 347

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 26/04/2016 | 10:06 | Lượt xem: 385
.

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:29 | Lượt xem: 723
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch công tác phòng...

Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:27 | Lượt xem: 711
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận Ngô Quyền về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016, UBND phường Đằng Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải...

Kế hoạch hành động Thực hiện Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:22 | Lượt xem: 758
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Quán triệt chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện...

Kế hoạch Thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:18 | Lượt xem: 692
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 và chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, UBND phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Pháp lệnh...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:12 | Lượt xem: 652
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, Quý I...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01+02 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:07 | Lượt xem: 631
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, tháng...

Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Đằng Giang năm 2016

Ngày đăng 15/01/2016 | 09:50 | Lượt xem: 571
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH 1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác của cơ quan UBND phường Đằng Giang. 2. Cán bộ, công chức, lao...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1436
Tổng số truy cập: 3247619