Trang chủ

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:56 | Lượt xem: 28886

Lịch công tác tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:54 | Lượt xem: 29774

Lịch công tác tuần từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 08:49 | Lượt xem: 29651

Lịch công tác tuần từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

Ngày đăng 27/01/2020 | 08:47 | Lượt xem: 29621

Lịch công tác tuần từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 08:45 | Lượt xem: 29160

Lịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

Ngày đăng 13/01/2020 | 08:43 | Lượt xem: 29570

Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 08:41 | Lượt xem: 27446

Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

Ngày đăng 30/12/2019 | 08:37 | Lượt xem: 21368

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 10/12/2019 | 09:03 | Lượt xem: 9065
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 10:05 | Lượt xem: 1850
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, 6...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 10:02 | Lượt xem: 2058
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, tháng...

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:48 | Lượt xem: 665
QUỐC HỘI Số: 85/2015/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội , ngày 25  tháng 06 ...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:43 | Lượt xem: 596

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 26/04/2016 | 10:06 | Lượt xem: 665
.

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:29 | Lượt xem: 1878
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch công tác phòng...

Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:27 | Lượt xem: 1857
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận Ngô Quyền về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016, UBND phường Đằng Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải...

Kế hoạch hành động Thực hiện Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:22 | Lượt xem: 1814
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Quán triệt chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện...

Kế hoạch Thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:18 | Lượt xem: 2021
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 và chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, UBND phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Pháp lệnh...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:12 | Lượt xem: 1769
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, Quý I...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01+02 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:07 | Lượt xem: 1835
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, tháng...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1661
Tổng số truy cập: 7169949