Trang chủ

Báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 10:05 | Lượt xem: 828
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, 6...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 10:02 | Lượt xem: 808
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, tháng...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:12 | Lượt xem: 846
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, Quý I...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01+02 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:07 | Lượt xem: 874
Thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Quận giao và Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, tháng...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 4349
Total visited: 4770461