Trang chủ

Đất và người Đằng Giang

Đất và người Đằng Giang

Ngày đăng 11/04/2016 | 08:53 | Lượt xem: 515
Đằng Giang là một trong 13 phường thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Trước đây Đằng Giang thuộc huyện An Hải, được chuyển thành phường vào tháng 2 năm 1987. Do vậy, Đằng Giang có nhiều đặc...

  Visitor Tracking

User Online: 3383
Total visited: 5646144