Trang chủ

GIỚI THIỆU CHUNG

Đoàn thể phường
Ngày đăng 23/02/2010 | 12:00 | Lượt xem: 256

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thế Thiệp

Chủ tịch UBMTTQ phường

0936.548.897

2

Đoàn Đắc Mật

Chủ tịch Hội CCB phường

01679.350.572

3

Phạm Thu Hương

Chủ tịch Hội PN phường

0904.052.379

4

Vũ Văn Khương

Bí thư Đoàn TNCSHCM phường

0972.016.998

5

Vũ Xuân Bình

Chủ tịch Hội ND phường

0913.041.894

 

 

  Visitor Tracking

User Online: 3174
Total visited: 4397698