Trang chủ

GIỚI THIỆU CHUNG

Danh sách Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường
Ngày đăng 11/04/2016 | 09:59 | Lượt xem: 547

.

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẰNG GIANG

Địa chỉ: Số 1/126 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại trực: 0313.731.730

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

1

Trần Thắng Lợi

Chủ tịch UBND phường

0313.731.730

 

0903.298.235

2

Bùi Thị Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND phường

0313.731.730

 

0376.538.374

3

Trần Phương

Phó Chủ tịch UBND phường

0313.731.730

 

0936.835.596

  Visitor Tracking

User Online: 3208
Total visited: 4398006