Trang chủ

Nội quy, quy chế

Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Đằng Giang năm 2016

Ngày đăng 15/01/2016 | 09:50 | Lượt xem: 1053
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH 1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác của cơ quan UBND phường Đằng Giang. 2. Cán bộ, công chức, lao...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 3423
Total visited: 5646233