Trang chủ

Tin Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Cử tri mong muốn Chính phủ có chương trình hành động đồng bộ và khả thi
Ngày đăng 20/07/2016 | 12:55 | Lượt xem: 508

Sáng 19-7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với sự hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm của Nhân dân cả nước đã tổ chức thành công cuộc bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Thực hiện pháp luật về bầu cử, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đã nỗ lực cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu là 99,35%.

Cử tri ghi nhận và đặc biệt quan tâm các chương trình hành động cũng như lời hứa của những người ứng cử tại các hội nghị tiếp xúc cử tri và mong muốn những người trúng cử thực hiện đầy đủ chương trình hành động và lời hứa của mình; đồng thời, đề nghị có cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát việc thực hiện chương trình hành động, lời hứa của mỗi đại biểu.

Cử tri và Nhân dân mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với các cơ quan Nhà nước; giám sát, đôn đốc các cơ quan nhà nước giải quyết các kiến nghị của Nhân dân để trả lời cho Nhân dân; phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, cử tri và Nhân dân còn phản ánh về việc một số nơi công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử chưa thật sự sâu rộng, nhất là việc cung cấp thông tin để cử tri có thể nghiên cứu đầy đủ về tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử; một số nơi hội nghị cử tri còn thiếu sự đối thoại giữa cử tri với người ứng cử; việc tổ chức các hội nghị cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử không đồng đều về số lượng các cuộc tiếp xúc; số ý kiến phát biểu trong một số cuộc tiếp xúc còn ít; nhiều cử tri còn gặp khó khăn khi cùng một lúc phải lựa chọn trong danh sách hàng chục người ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Về xây dựng Nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật: Cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội khóa XIII đã tập trung xây dựng và thông qua Hiến pháp năm 2013 và hệ thống văn bản pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, tạo nền tảng pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế; quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tiến hành giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc và cấp thiết của cuộc sống; tạo chuyển biến trong thực thi pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quốc hội đã đổi mới hoạt động chất vấn, qua đó giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và làm rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội và Nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cũng có nhiều ý kiến về các hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: việc quán triệt, thể chế hóa và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện chủ trương của Đảng, thi hành Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội trong một số lĩnh vực chưa kịp thời, đầy đủ và đồng bộ; việc thực thi pháp luật ở nhiều nơi chưa nghiêm túc; công tác phối hợp nghiên cứu, xây dựng luật, pháp lệnh còn chưa chặt chẽ, dẫn đến một số văn bản, quy định ban hành chất lượng chưa cao, thậm chí còn nhiều sai sót; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp trong một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém.

Bộ máy hành chính nhà nước ở nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị vẫn chưa tinh gọn. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có lĩnh vực còn chồng chéo hoặc chưa bao quát hết các hoạt động trong thực tiễn. Cơ chế xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp và người đứng đầu cấp ủy Đảng cùng cấp còn chưa rõ là một nguyên nhân của sự trì trệ trong quản lý nhà nước và tiêu cực, tham nhũng. Một số cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sản xuất, kinh doanh hợp pháp, gây bất bình trong Nhân dân. Tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình và các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ năng lực, uy tín đã làm giảm niềm tin của Nhân dân. Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng còn nhiều vướng mắc. Công tác thanh tra, kiểm tra ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn chậm, một số vụ việc tồn đọng kéo dài.

Cử tri và Nhân dân mong muốn các hạn chế này sẽ được Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp và các cơ quan nhà nước quan tâm, ngay từ những phiên họp đầu nhiệm kỳ phải đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động của mình để giải quyết một cách triệt để. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, giám sát việc bố trí cán bộ, công chức, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương; tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo tồn đọng.

Về bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Cử tri và Nhân dân cả nước rất lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động bồi đắp, xây dựng các công trình, bố trí vũ khí, quân đội tại các đảo, bãi đá trái luật pháp quốc tế thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tàu thuyền của Trung Quốc hành hung, cướp phá tài sản, ngư cụ của ngư dân Việt Nam. Những việc này làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực, đe dọa tự do hàng hải, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có các giải pháp đấu tranh đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, vừa bảo đảm giữ vững chủ quyền biển, đảo của quốc gia, vừa bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; mở rộng và tăng cường các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để cộng đồng quốc tế hiểu và ủng hộ sự chính nghĩa, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhân dân ta; sớm đưa nước ta trở thành nước mạnh về kinh tế biển trong khu vực.

Về quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Cử tri và Nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường và suy kiệt tài nguyên thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng do hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các làng nghề gây ra, đe dọa trực tiếp sự phát triển bền vững của đất nước, các địa phương và khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe Nhân dân và cả thế hệ tương lai. Cử tri và Nhân dân rất bức xúc, không muốn tiếp tục chấp nhận thực tế là có nhiều nơi nạn "cát tặc" hoành hành, khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nhiều năm, "lâm tặc" chặt phá rừng và vận chuyển gỗ công khai, Nhân dân ở xã biết, chính quyền ở xã, ở huyện biết, Nhân dân khốn khổ, tài nguyên quốc gia bị cướp phá, nhưng Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy không chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng trên, không chịu trách nhiệm trước pháp luật và Nhân dân. Cử tri và Nhân dân cũng đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải vào cuộc quyết liệt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, giám sát chính quyền địa phương thực hiện trách nhiệm của mình.

Việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty Formosa) che dấu việc xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt ở bốn tỉnh ven biển miền trung đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong Nhân dân và công luận. Cử tri và Nhân dân hoan nghênh Chính phủ đã chỉ đạo xác minh, kết luận và công bố công khai nguyên nhân hải sản chết hàng loạt và chỉ rõ Công ty Formosa đã vi phạm pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường, vì vậy đã gây ra sự cố môi trường biển chưa từng có ở Việt Nam. Cử tri và Nhân dân đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp tích cực, cụ thể để giải quyết hậu quả trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường, bảo đảm cuộc sống của người dân và sự phát triển của địa phương; giám sát Công ty Formosa thực hiện đầy đủ các cam kết, đồng thời chỉ đạo rà soát việc thực thi các quy định pháp luật về cấp phép đầu tư, đánh giá tác động môi trường, quản lý và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Cử tri và Nhân dân cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư và bảo vệ môi trường.

Trước những biến đổi khí hậu gây tác hại nghiêm trọng và có xu hướng không đảo ngược trong một thời gian dài như hạn hán trên diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, thiếu nước và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cử tri và Nhân dân đề nghị Chính phủ và chính quyền các địa phương sớm nghiên cứu, công bố và triển khai các giải pháp cơ bản, lâu dài, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân thực hiện các giải pháp trước mắt để giảm thiểu tác hại, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm của từng vùng, địa phương.

Về vấn đề an toàn thực phẩm: Việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta trong thời gian qua tuy đã có tiến bộ nhưng chưa thực sự có chuyển biến căn bản. Tình trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm không bảo đảm an toàn có xu hướng gia tăng, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của Nhân dân, vừa tạo tâm lý bất an trong xã hội.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ và chính quyền các cấp phải có các chương trình hành động đồng bộ, lâu dài, khả thi, phát huy sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân để tạo sự thay đổi căn bản trong nhận thức và ý thức trách nhiệm xã hội của các hộ, các doanh nghiệp sản xuất nông sản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, của cán bộ, công chức; đồng thời hỗ trợ và khuyến khích sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, xử lý nghiêm khắc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, để thực phẩm không an toàn không còn là nỗi lo hàng ngày ở các gia đình Việt Nam.

Một số ý kiến, kiến nghị khác: Ngoài năm nhóm ý kiến, kiến nghị nêu trên, cử tri và Nhân dân tiếp tục kiến nghị cần nâng cao chất lượng đào tạo cao đẳng, đại học và trên đại học; giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, giải quyết nhanh các bất cập trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hiệu quả hơn. Cử tri và Nhân dân một số địa phương bức xúc về mật độ một số trạm thu phí giao thông quá dày, mức phí cao, phải trả phí cả khi đi trên đường chủ yếu được đầu tư từ ngân sách nhà nước; tình trạng một số trang mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh có nội dung trái sự thật, đã tác động bất lợi cho ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Cử tri và Nhân dân cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục rà soát danh sách và bố trí ngân sách thực hiện chính sách với người có công.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2804
Total visited: 4423994