Trang chủ

Tin Bầu cử phường

Giám sát công tác thu chi ngân sách, công tác chính sách xã hội, công tác an sinh xã hội năm 2016
Ngày đăng 18/03/2017 | 10:35 | Lượt xem: 410

Trong ngày 15/3/2017, HĐND phường Đằng Giang khóa VI tiến hành giám sát hoạt động của UBND phường trong lĩnh vực thu, chi ngân sách, công tác chính sách xã hội, công tác an sinh xã hội trong năm 2016.

Hoạt động giám sát này nhằm đánh giá tình hình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong việc thực hiện thu, chi ngân sách năm 2016, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, công tác xóa nghèo, công tác triển khai vốn đến các đối tượng năm 2016.

Qua đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường, góp phần thực hiện Nghị quyết của HĐND phường đạt kết quả cao.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2664
Total visited: 4423782