Trang chủ

Tin Bầu cử phường

Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày đăng 03/05/2016 | 08:55 | Lượt xem: 459

Ngày 25/4/2016, Uỷ ban Bầu cử phường Đằng Giang đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử

Danh sách chính thức phường Đằng Giang.doc

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2678
Total visited: 4423608