Trang chủ

Tin Bầu cử phường

Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 20/06/2016 | 09:49 | Lượt xem: 416

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 08/6/2016 của Thường trực HĐND thành phố về việc chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang khoá VI; Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 14/6/2016 của HĐND phường về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021; Triệu tập viên kỳ họp quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiến hành trong 1/2 ngày, vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường Tầng 3 - Trụ sở UBND phường Đằng Giang

Nội dung chủ yếu của kỳ họp:

1. Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. HĐND tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND phường; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND phường.

3. Quyết nghị số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND phường.

4. Quyết nghị kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo Luật định

Triệu tập viên kỳ họp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND phường khóa VI, cử tri và nhân dân phường biết và tham gia vào nội dung kỳ họp.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2666
Total visited: 4423710