Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

Ngày đăng 18/06/2019 | 03:47 | Lượt xem: 149
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. 1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất...

Thủ tục hành chính hòa giải tranh chấp đất đai

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:50 | Lượt xem: 392
1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: thẩm tra, xác minh tìm...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 3407
Total visited: 5646581