Trang chủ

GIỚI THIỆU CHUNG

Danh sách Bí thư chi bộ
Ngày đăng 12/04/2016 | 09:27 | Lượt xem: 728

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Phú Thuận

Bí thư chi bộ số 1 An Đà Nội

2

Nguyễn Văn Vượng

Bí thư chi bộ số 2 An Đà Nội

3

Ngô Thanh Viện

Bí thư chi bộ số 1 An Đà Ngoại

4

Nguyễn Văn Nhương

Bí thư chi bộ số 2 An Đà Ngoại

5

Đồng Xuân Lợi

Bí thư chi bộ số 1 An Đà Phố

6

Bùi Tiến Nụ

Bí thư chi bộ số 2 An Đà Phố

7

Nguyễn Thị Phương Hải

Bí thư chi bộ số 2 Tập thể An Đà

8

Lê Xuân Mộc

Bí thư chi bộ số 1 Đông Bắc

9

Vũ Thị Thùy

Bí thư chi bộ số 2 Đông Bắc

10

Trần Quốc Tân

Bí thư chi bộ số 1 Đông Hải

11

Vũ Trọng Lập

Bí thư chi bộ số 2 Đông Hải

12

Đặng Duy Khéo

Bí thư chi bộ số 3 Đông Hải

13

Vũ Quốc Ân

Bí thư chi bộ số 1 Đông Chính

14

Nguyễn Quốc Đoàn

Bí thư chi bộ số 2 Đông Chính

15

Trần Văn Tý

Bí thư chi bộ số 3 Đông Chính

16

Vũ Trung Thực

Bí thư chi bộ số 4 Đông Chính

17

Đoàn Ngọc Đoàn

Bí thư chi bộ số 1 Nam Sơn

18

Đỗ Huy Cương

Bí thư chi bộ số 2 Nam Sơn

19

Phạm Ngọc Đức

Bí thư chi bộ số 3 Nam Sơn

20

Cao Đức Chuyền

Bí thư chi bộ số 4 Nam Sơn

21

Nguyễn Văn Lương

Bí thư chi bộ số 1 Xóm Trung

22

Đỗ Thị Dinh

Bí thư chi bộ số 2 Xóm Trung

23

Nguyễn Thị Oanh

Bí thư chi bộ số 3 Xóm Trung

24

Phạm Đức Khoái

Bí thư chi bộ số 1 Xóm Trại

25

Nguyễn Quang Ứng

Bí thư chi bộ số 2 Xóm Trại

26

Phạm Văn Phụng

Bí thư chi bộ số 1 Văn Cao

27

Vũ Ngọc Ước

Bí thư chi bộ số 2 Văn Cao

28

Nguyễn Hữu Nam

Bí thư chi bộ số 3 Văn Cao

29

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư chi bộ số 1 - Nam Pháp 1

30

Nguyễn Thị Lãng

Bí thư chi bộ số 2 - Nam Pháp 1

31

Nông Tuyết Mạc

Bí thư chi bộ số 3 - Nam Pháp 1

32

Đào Nguyên Hùng

Bí thư chi bộ số 4 - Nam Pháp 1

33

Vũ Văn Hảo

Bí thư chi bộ số 1 - Nam Pháp 2

34

Chu Tiến Lợi

Bí thư chi bộ số 2 - Nam Pháp 2

35

Nguyễn Văn Cao

Bí thư chi bộ số 3 - Nam Pháp 2

36

Đào Viết Nhật

Bí thư chi bộ số 4 - Nam Pháp 2

37

Trần Khương

Bí thư chi bộ số 5 - Nam Pháp 2

38

Đinh Ngọc Bôn

Bí thư chi bộ số 6 - Nam Pháp 2

39

Đào Thị Phượng

Bí thư chi bộ số 1 Nam Pháp Phố

40

Lê Cảnh Chuân

Bí thư chi bộ số 2 Nam Pháp Phố

41

Nguyễn Thị Phượng

Bí thư chi bộ số 1 Tập thể Ba tầng

42

Phạm Văn Hòa

Bí thư chi bộ số 2 Tập thể Ba tầng

  Thống kê truy cập

Đang online: 1639
Tổng số truy cập: 7169974