Trang chủ

GIỚI THIỆU CHUNG

Danh sách Trưởng ban công tác mặt trận
Ngày đăng 12/04/2016 | 09:31 | Lượt xem: 768

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vũ Đức Dần

Trưởng ban CTMT số 1 An Đà Nội

2

Nguyễn Bảo Trâm

Trưởng ban CTMT số 2 An Đà Nội

3

Vũ Thị Kim Thoa

Trưởng ban CTMT số 1 An Đà Ngoại

4

Trần Thị Thiên Kim

Trưởng ban CTMT số 2 An Đà Ngoại

5

Đỗ Thị Chín

Trưởng ban CTMT số 1 An Đà Phố

6

Ngô Thị Kim Thủy

Trưởng ban CTMT số 2 An Đà Phố

7

Vũ Thị Sen

Trưởng ban CTMT số 1 Tập thể An Đà

8

Phạm Minh Hải

Trưởng ban CTMT số 2 Tập thể An Đà

9

Hoàng Thị Hồng Hạnh

Trưởng ban CTMT số 1 Đông Bắc

10

Phạm Xuân Sinh

Trưởng ban CTMT số 2 Đông Bắc

11

Nguyễn Thị Ngà

Trưởng ban CTMT số 1 Đông Hải

12

Vũ Văn Đồng

Trưởng ban CTMT số 2 Đông Hải

13

Nguyễn Doãn Quyến

Trưởng ban CTMT số 3 Đông Hải

14

Phạm Trọng Sinh

Trưởng ban CTMT số 1 Đông Chính

15

Đoàn Thị Chúc

Trưởng ban CTMT số 2 Đông Chính

16

Nguyễn Duy Lập

Trưởng ban CTMT số 3 Đông Chính

17

Vũ Trung Thực

Trưởng ban CTMT số 4 Đông Chính

18

Vũ Thị Kim Liên

Trưởng ban CTMT số 1 Nam Sơn

19

Nguyễn Thị Toan

Trưởng ban CTMT số 2 Nam Sơn

20

Đặng Xuân Thành

Trưởng ban CTMT số 3 Nam Sơn

21

Phạm Phú Phái

Trưởng ban CTMT số 4 Nam Sơn

22

Tô Thị Bích

Trưởng ban CTMT số 1 Xóm Trung

23

Đinh Thị Khuyên

Trưởng ban CTMT số 2 Xóm Trung

24

Triệu Thị Lự

Trưởng ban CTMT số 3 Xóm Trung

25

Nguyễn Thị Chan

Trưởng ban CTMT số 1 Xóm Trại

26

Vũ Thị Hồng

Trưởng ban CTMT số 2 Xóm Trại

27

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng ban CTMT số 1 Văn Cao

28

Phạm Lan Phương

Trưởng ban CTMT số 2 Văn Cao

29

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Trưởng ban CTMT số 3 Văn Cao

30

Nguyễn Phương Loan

Trưởng ban CTMT số 1 - Nam Pháp 1

31

Ngô Thị Khánh Hoài

Trưởng ban CTMT số 2 - Nam Pháp 1

32

Vũ Thị Hương Kỷ

Trưởng ban CTMT số 3 - Nam Pháp 1

33

Đào Nguyên Hùng

Trưởng ban CTMT số 4 - Nam Pháp 1

34

Đào Đình Cường

Trưởng ban CTMT số 1 - Nam Pháp 2

35

Nguyễn Văn Phường

Trưởng ban CTMT số 2 - Nam Pháp 2

36

Nguyễn Ngọc Hồi

Trưởng ban CTMT số 3 - Nam Pháp 2

37

Lê Văn Sửu

Trưởng ban CTMT số 4 - Nam Pháp 2

38

Trần Thị Sáo

Trưởng ban CTMT số 5 - Nam Pháp 2

39

Đinh Ngọc Bôn

Trưởng ban CTMT số 6 - Nam Pháp 2

40

Phùng Thị Kim Nhung

Trưởng ban CTMT số 1 Nam Pháp Phố

41

Vũ Thị Minh Chiến

Trưởng ban CTMT số 2 Nam Pháp Phố

42

Vũ Thị Nga

Trưởng ban CTMT số 1 Tập thể Ba tầng

43

Đoàn Văn Bình

Trưởng ban CTMT số 2 Tập thể Ba tầng

  Thống kê truy cập

Đang online: 1530
Tổng số truy cập: 7170005