Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:05 | Lượt xem: 334
* Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo : Khi nhận được tố cáo thì người  có thẩm quyền tiếp nhận  tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau: ...

Thủ tục hành chính giải quyết khiếu nại lần đầu

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:51 | Lượt xem: 309
* Trình tự thực hiện   Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại  Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã theo Điều 17 Luật khiếu nại, người khiếu nại phải...

Thủ tục hành chính hòa giải tranh chấp đất đai

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:50 | Lượt xem: 289
1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: thẩm tra, xác minh tìm...

Thủ tục hành chính Trợ cấp đột xuất (một lần) cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, lý do bất khả kháng

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:47 | Lượt xem: 284
* Trình tự thực hiện: a) Trưởng thôn, bản, phum, sóc, ấp, cụm, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng thôn) lập danh sách người, hộ gia đình cần hỗ trợ theo mẫu do Bộ Lao động -...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:45 | Lượt xem: 281
* Trình tự thực hiện: a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:43 | Lượt xem: 283
* Trình tự thực hiện: a) Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định  gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày...

Thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:42 | Lượt xem: 274
* Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp đơn đề nghị miễn giảm học phí cho UBND cấp xã. - Sau khi xem xét Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận trực tiếp vào đơn đề nghị; * Cách thức thực...

Thủ tục hành chính Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:41 | Lượt xem: 266
* Trình tự thực hiện: - Cá  nhân nộp đơn đề nghị công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Uỷ ban nhân dân cấp xã; - Sau khi xem xét Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận trực tiếp vào đơn đề...

Thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:39 | Lượt xem: 252
* Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp đơn đề nghị hỗ trợ học nghề cho Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Sau khi xem xét Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận trực tiếp vào đơn đề nghị; * Cách thức...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:37 | Lượt xem: 239
* Trình tự thực hiện:  a) Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được hưởng trợ cấp một lần

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:33 | Lượt xem: 284
* Trình tự thực hiện:  a) Cá nhân lập bản khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:31 | Lượt xem: 224
* Trình tự thực hiện:  1. Người thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập hồ sơ và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:29 | Lượt xem: 232
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Mẫu TQ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:25 | Lượt xem: 236
* Trình tự thực hiện: 1. Người thuộc diện mua bảo hiểm y tế sau đây lập bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã: a) Người có công với cách mạng và thân nhân đang...

Thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:22 | Lượt xem: 220
* Trình tự thực hiện: a) Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao giấy chứng tử. Trường hợp thân nhân là con dưới...

Thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:20 | Lượt xem: 244
* Trình tự thực hiện: a) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội b) Ủy ban nhân dân cấp xã...

Thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ

Ngày đăng 12/04/2016 | 02:18 | Lượt xem: 244
* Trình tự thực hiện: - a) Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ làm đơn kèm theo các giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ ...

Thủ tục hành chính Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:41 | Lượt xem: 240
* Trình tự thực hiện : Bước 1:   Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Bước 2 : Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì...

Thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập)

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:40 | Lượt xem: 252
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã; -...

Thủ tục hành chính Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:38 | Lượt xem: 259
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã; ...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1286
Tổng số truy cập: 2394641