Xuất bản thông tin

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND quận lần thứ 20, HĐND phường lần thứ 14

Ngày đăng 15/01/2021 | 07:48 | Lượt xem: 6
Một số hình ảnh:

IMG_4219 (Copy)-sgcAB0l5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

IMG_4218 (Copy)-fScOxpLn.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

IMG_4216 (Copy)-YSf923Nu.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

IMG_4215 (Copy)-aHWx2LsL.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

IMG_4214 (Copy)-Qd5Euv8k.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

IMG_4213 (Copy)-JEZQXWin.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

IMG_4212 (Copy)-Rb8x67Hn.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

IMG_4211 (Copy)-mPkEYpw6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

IMG_4219 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4218 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4216 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4215 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4214 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4213 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4212 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4211 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 0

IMG_4125 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7