Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:29 | Lượt xem: 1878
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch công tác phòng...

Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:27 | Lượt xem: 1857
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận Ngô Quyền về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016, UBND phường Đằng Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải...

Kế hoạch hành động Thực hiện Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:22 | Lượt xem: 1814
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Quán triệt chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện...

Kế hoạch Thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2016

Ngày đăng 12/04/2016 | 03:18 | Lượt xem: 2021
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 và chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, UBND phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Pháp lệnh...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1634
Tổng số truy cập: 7169960