Trang chủ

Tin Bầu cử phường

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang khóa VI

Ngày đăng 18/12/2019 | 05:48 | Lượt xem: 29
Ngày 18/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang tổ chức kỳ họp thứ 12. Đại biểu đến dự kỳ họp:  - Ông Phạm Văn Đức: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Trưởng ban Ban...

Hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền và kỳ họp thứ 12 HĐND Phường.

Ngày đăng 19/11/2019 | 10:00 | Lượt xem: 39
  Sáng ngày 19/11/2019 Ủy ban MTTQVN Phường Đằng Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND Quận và thứ 12 HĐND Phường. 

Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú chuẩn bị cho Kỳ họp thứ XI HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Đằng Giang

Ngày đăng 06/11/2019 | 10:00 | Lượt xem: 50
Tối ngày 06/11/2019, UBND phường Đằng Giang phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú chuẩn bị kỳ họp thứ XI HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự hội...

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang

Ngày đăng 03/10/2019 | 08:00 | Lượt xem: 50
Vào hồi 14 giờ ngày 03/10/2019, Hội đồng nhân dân phường Đằng giang tổ chức kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường...

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 11/06/2019 | 05:00 | Lượt xem: 109
Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ đầu tiên của năm 2019. Đến dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Uỷ viên BTV, Phó Chủ...

Kỳ họp thứ sáu kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/04/2018 | 11:22 | Lượt xem: 308
Sáng ngày 24/4/2018, HĐND phường Đằng giang long trọng tổ chức kỳ họp thứ sáu kỳ họp chuyên đề khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 21/12/2017 | 10:56 | Lượt xem: 211
Ngày 20/12/2017, HĐND phường Đằng giang long trọng tổ chức kỳ họp thứ năm khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự kỳ họp có đồng chí Đặng Chinh Thưởng - Uỷ viên BTV, Trưởng Công an Quận...

Kỳ họp thứ tư HĐND phường khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 27/06/2017 | 10:25 | Lượt xem: 375
Sáng ngày 27/6/2017, HĐND phường Đằng giang long trọng tổ chức kỳ họp thứ IV khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Giám sát công tác thu chi ngân sách, công tác chính sách xã hội, công tác an sinh xã hội năm 2016

Ngày đăng 18/03/2017 | 10:35 | Lượt xem: 368
Trong ngày 15/3/2017, HĐND phường Đằng Giang khóa VI tiến hành giám sát hoạt động của UBND phường trong lĩnh vực thu, chi ngân sách, công tác chính sách xã hội, công tác an sinh xã hội trong năm 2016.

Kỳ họp thứ hai HĐND phường Đằng Giang khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/08/2016 | 10:19 | Lượt xem: 333
Ngày 25/8/2016, HĐND phường Đằng Giang long trọng tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND Quận Ngô Quyền, các ông (bà) đại biểu HĐND...

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 29/06/2016 | 09:40 | Lượt xem: 348
Sáng ngày 28/6/2016, HĐND phường Đằng Giang long trọng tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự hội nghị có đ/c Đào Khánh Hà - Phó Bí thư Thường trực...

Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 20/06/2016 | 09:49 | Lượt xem: 359
Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 08/6/2016 của Thường trực HĐND thành phố về việc chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đằng Giang khoá VI; Thực hiện Kế...

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 16/06/2016 | 10:48 | Lượt xem: 326
Ngày 28/5/2016, Ủy ban Bầu cử phường Đằng Giang đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang khóa VI, nhiệm...

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đằng Giang khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 17/05/2016 | 10:08 | Lượt xem: 382
Trong ba ngày 11, 14 và 15/5/2016, UBMTTQVN phường Đằng Giang đã tổ chức 06 Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phường khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 06 đơn vị...

Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:55 | Lượt xem: 426
Ngày 25/4/2016, Uỷ ban Bầu cử phường Đằng Giang đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thoả thuận lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Đằng Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/04/2016 | 08:49 | Lượt xem: 312
Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2016, Thường trực Ủy ban MTTQ phường Đằng Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thoả thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm...

Niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/04/2016 | 02:03 | Lượt xem: 327
Đúng ngày 10/4/2016, trước hai ngày so với quy định, UBND phường Đằng Giang đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại Trụ sở UBND phường và 06 khu vực bỏ phiếu.

Ra quân thực hiện trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 11/04/2016 | 10:35 | Lượt xem: 463
Bắt đầu từ tháng 3 năm 2016, UBND phường Đằng Giang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 11/04/2016 | 10:13 | Lượt xem: 338
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của UBND quận Ngô Quyền, UBND phường Đằng Giang đã chỉ đạo các Tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường về công tác tuyên truyền bầu cử đại...

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tại nơi cư trú

Ngày đăng 09/04/2016 | 03:48 | Lượt xem: 173
Từ ngày 30/3/2016, 37 tổ dân phố trên địa bàn phường Đằng Giang đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1416
Tổng số truy cập: 3247617