Trang chủ

Tin Cải cách hành chính

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại quận Ngô Quyền
Ngày đăng 24/04/2018 | 07:47 | Lượt xem: 2325

I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện

 

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

LĨNH VỰC

 •  

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

 •  

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

 •  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

 •  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

 •  

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

 •  

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy

Công thương

 •  

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

 •  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

 •  

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

 •  

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Công thương

 •  

Phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3

Công thương

 •  

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ(3 form)

Xây dựng

 •  

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

 •  

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

 •  

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

 •  

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

 •  

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

 •  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

 •  

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Xây dựng

 •  

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Xây dựng

 •  

Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

 •  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt HS mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Làm rõ hồ sơ dự thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Mở thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch và Đào tạo

 •  

Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở ngoài nhà trường

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tập ở cấp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài học cấp trung học cơ sở tại Việt Nam

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Tiếp  nhận học sinh cấp trung học cơ sở chuyển trường từ tỉnh khác về

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép giải thể trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Xác nhận hồ sơ và đề nghị xét công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Y tế

 •  

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Y tế

 •  

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Y tế

 •  

công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Văn hóa, Thể thao

 •  

công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

Văn hóa, Thể thao

 •  

công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" và tương đương

Văn hóa, Thể thao

 •  

công nhận "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương

Văn hóa, Thể thao

 •  

công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Văn hóa, Thể thao

 •  

công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Văn hóa, Thể thao

 •  

công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Văn hóa, Thể thao

 •  

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản

Văn hóa, Thể thao

 •  

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

 •  

cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

 •  

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

 •  

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

 •  

đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

 •  

đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hóa, Thể thao

 •  

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin – Truyền thông

 •  

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin – Truyền thông

 •  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

 •  

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

 •  

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

 •  

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tư pháp

 •  

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

 •  

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp

 •  

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tư pháp

 •  

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tư pháp

 •  

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Tư pháp

 •  

Trả lại tài sản

Tư pháp

 •  

Chi trả tiền bồi thường

Tư pháp

 •  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Tư pháp

 •  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Tư pháp

 •  

Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tư pháp

 •  

Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tư pháp

 •  

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp

 •  

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tư pháp

 •  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp

 •  

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp

 •  

Chứng thực chữ ký người dịch  mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp

 •  

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp

 •  

Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận, huyện

Nội vụ

 •  

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi một quận, huyện

Nội vụ

 •  

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Nội vụ

 •  

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Nội vụ

 •  

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một quận, huyện

Nội vụ

 •  

Chấp thuận tổ chức Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nội vụ

 •  

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện

Nội vụ

 •  

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Nội vụ

 •  

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một quận, huyện

Nội vụ

 •  

Khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, đối ngoại về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nội vụ

 •  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013)

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục thông báo thu hồi đất, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013)

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

Tài nguyên và Môi trường

 •  

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

II. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã

 

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

LĨNH VỰC

 •  

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

 •  

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Công thương

 •  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

 •  

Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng

Xây dựng

 •  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2010 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 •  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập)

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 •  

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa, Thể thao

 •  

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Văn hóa, Thể thao

 •  

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Văn hóa, Thể thao

 •  

Đăng ký kết hôn

Tư pháp

 •  

Đăng ký kết hôn lưu động

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại kết hôn

Tư pháp

 •  

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh lưu động

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại khai sinh

Tư pháp

 •  

Đăng ký giám hộ

Tư pháp

 •  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai tử

Tư pháp

 •  

Đăng ký khai tử lưu động

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại khai tử

Tư pháp

 •  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tư pháp

 •  

 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tư pháp

 •  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

 •  

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Tư pháp

 •  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Tư pháp

 •  

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Tư pháp

 •  

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Tư pháp

 •  

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

 •  

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Tư pháp

 •  

Trả lại tài sản

Tư pháp

 •  

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

 •  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Tư pháp

 •  

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

 •  

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

 •  

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Tài nguyên và Môi trường

 

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2734
Tổng số truy cập: 4475055