Trang chủ

Tin Đảng - Đoàn thể

Đổi mới sinh hoạt chi bộ cơ quan phường Đằng Giang
Ngày đăng 09/04/2016 | 09:19 | Lượt xem: 242

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt ” và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 31/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, cấp ủy chi bộ cơ quan phường Đằng Giang đang từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy chi bộ luôn có sự họp bàn, chuẩn bị chu đáo, phân công rõ ràng, xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp; trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; có sổ ghi nghị quyết sinh hoạt chi bộ cụ thể.

Chi bộ cũng lựa chọn xây dựng một số buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp, gắn với một số nghị quyết quan trọng của Trung ương và sát với tình hình thực tế của chi bộ, đặc biệt gắn việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Bộ chính trị về "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay", tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm, cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình địa phương, trong nước và quốc tế cho đảng viên, cán bộ, công chức.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2826
Tổng số truy cập: 4475203