Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Hộ tịch

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:10 | Lượt xem: 193
Thủ tục Đăng ký khai sinh Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay...

Thủ tục Đăng ký kết hôn

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:09 | Lượt xem: 160
Thủ tục Đăng ký kết hôn: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn...

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:07 | Lượt xem: 131
Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách...

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:05 | Lượt xem: 152
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm...

Thủ tục Đăng ký khai tử

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:04 | Lượt xem: 162
Thủ tục Đăng ký khai tử: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay...

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:02 | Lượt xem: 124
Thủ tục Đăng ký kết hôn l ưu động: Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ...

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:02 | Lượt xem: 166
Thủ tục Đăng ký khai sinh l ưu động: Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký khai sinh lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai...

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

Ngày đăng 20/06/2019 | 10:00 | Lượt xem: 164
Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động : Trình tự thực hiện: - Công chức tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ đăng ký khai tử lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai đăng ký khai...

Thủ tục Đăng ký giám hộ

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:59 | Lượt xem: 93
Thủ tục Đăng ký giám hộ: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn...

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:58 | Lượt xem: 79
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm...

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:56 | Lượt xem: 107
Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. -...

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:55 | Lượt xem: 165
Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. -...

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:53 | Lượt xem: 85
Thủ tục Đăng ký lại khai sinh: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm...

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:52 | Lượt xem: 164
Thủ tục Đăng ký khai sinh cho ng ười đ ã có hồ s ơ, giấy tờ cá nhân Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. -...

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:51 | Lượt xem: 124
Thủ tục Đăng ký lại kết hôn: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra...

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:50 | Lượt xem: 68
Thủ tục Đăng ký lại khai tử: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra...

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:47 | Lượt xem: 82
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch: Trình tự thực hiện: - Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền. ...

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:46 | Lượt xem: 61
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước: Trình tự thực hiện : - Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được nhận làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú...

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:45 | Lượt xem: 68
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước: Trình tự thực hiện - Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơtại Ủy ban nhân dân cấp xãnơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3062
Tổng số truy cập: 5582900