Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 18/06/2019 | 04:01 | Lượt xem: 218
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội * Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến...

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Ngày đăng 18/06/2019 | 03:59 | Lượt xem: 286
1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm * Trình tự thực hiện: - Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách...

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Ngày đăng 18/06/2019 | 03:58 | Lượt xem: 290
Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa * Trình tự thực hiện: - Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình...

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Ngày đăng 18/06/2019 | 03:57 | Lượt xem: 286
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản *Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt...

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ngày đăng 18/06/2019 | 03:53 | Lượt xem: 247
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt động. - Bước...

Thủ tục hành chính Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:41 | Lượt xem: 426
* Trình tự thực hiện : Bước 1:   Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Bước 2 : Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1650
Tổng số truy cập: 7169935