Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Ngày đăng 18/06/2019 | 03:53 | Lượt xem: 87

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt động.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra các điều kiện của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Quyết định thành lập;

(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;

(3) Danh sách hội viên;

(4) Địa điểm luyện tập;

(5) Quy chế hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện : Ủy ban nhân dân xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3167
Tổng số truy cập: 4396840