Trang chủ

Văn bản Luật

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:48 | Lượt xem: 665
QUỐC HỘI Số: 85/2015/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội , ngày 25  tháng 06 ...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Ngày đăng 03/05/2016 | 08:43 | Lượt xem: 596

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 26/04/2016 | 10:06 | Lượt xem: 665
.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1658
Tổng số truy cập: 7169934